Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου: Εξαίρεση των συγγενών α’ και β’ βαθμού από την αμοιβή με εργόσημο

ΕΡΩΤΗΣΗ

Της:   Αλεξοπούλου Αναστασίας – Αικατερίνης, βουλευτού Β1′ Βορείου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ:  Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση των συγγενών α΄ και β΄ βαθμού από την αμοιβή με εργόσημο»

Κύριε Υπουργέ,

Στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4144/2013, “Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας” και Ν. 4670/2020, “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης [e-Ε.Φ.Κ.Α] και άλλες διατάξεις”), ορίζονται επακριβώς οι ιδιαίτερες κατηγορίες εργαζομένων, που αμείβονται με εργόσημο.

Πλην όμως, τα κατ’ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια δεν μπορούν να αμειφθούν με εργόσημο, μη θεωρούμενων των υπηρεσιών που προσφέρουν ως εξαρτημένη εργασία. Υφίστανται, δε, περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ έχει καταχωρηθεί και εξοφληθεί ταμειακά ασφάλιση μέσω εργοσήμου σε πρόσωπα που έχουν με τον εργοδότη τους συγγένεια α’ ή β’ βαθμού, τελικά,  αυτή ακυρώθηκε, διότι νομικά δεν θεωρείται έγκυρη. Ως εκ τούτου, ανακύπτει ζήτημα σχετικά με τη σκοπιμότητα, αλλά και τη δικαιική ορθότητα της εν λόγω εξαίρεσης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο βάσιμος λόγος για την εξαίρεση των συγγενικών προσώπων α΄ και β΄ βαθμού από την αμοιβή αυτών με εργόσημο, εφόσον εξοφληθούν ταμειακά οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές και χρεώσεις που προκύπτουν εξ΄ αυτού;

  1. Πως τεκμαίρεται ότι αποτελεί παράβαση του πνεύματος και του γράμματος του νόμου και της κατοχυρωμένης συνταγματικής ισότητας των πολιτών η εξαίρεση των συγγενών α΄ και β΄ βαθμού από την αμοιβή με εργόσημο;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Προηγούμενο άρθροΠροσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας.
Επόμενο άρθροΠροσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας, στο πλαίσιο εκδήλωσης του «GREECE RALLY 2022».