Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου: Ερώτηση περί απαλλαγής από τέλη ταξινόμησης και Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων των ΑμεΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς: Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Περί απαλλαγής από τέλη ταξινόμησης και Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων των ΑμεΑ»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4538 (ΦΕΚ Α85 – 16/05/2018), που αφορά στην Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988: “…η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους. Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου”.

Στην δε παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988, “Υπολογισμός και συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και άλλες διατάξεις, διαβάζουμε, πως προκειμένου για άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40 και για άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, για άτομα που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ή καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι ή πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω: “Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά.

Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά”.

Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οι ανήλικοι ΑμεΑ, έως και την ενηλικίωση αυτών, ως προς την χρήση οχήματος από πρόσωπο το οποίο ασκεί γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους. Για τον σκοπό αυτό, τους παρέχεται ειδικό Δελτίο στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, με όλα τα προνόμια που αυτό εξασφαλίζει, όπως για παράδειγμα το να μην καταβάλλεται χρηματικό αντίτιμο σε χώρους επί πληρωμή σταθμεύσεως ή σε διόδια κυκλοφορίας αυτοκινητοδρόμων.

Εν τούτοις, ερωτήματα προκύπτουν από τους ανωτέρω γονείς, σε ό,τι αφορά την απαλλαγή γονέων ανηλίκων ΑμεΑ που διαθέτουν όχημα στο όνομά τους, καθώς και αναφορικά με το εάν η απαλλαγή αφορά τα ανήλικα παιδιά ΑμεΑ, ως ιδιοκτήτες,  εφ’ όσον είναι ευνόητο, ότι η αγορά νέου οχήματος στο όνομα του παιδιού από οικογένειες παιδιών με αναπηρίες έως τα άνω αναγραφόμενα κυβικά, επιβαρύνει εξαιρετικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό αυτών, με όλες τις επακουθήσασες συνέπειες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιο είναι το ακριβές καθεστώς που διέπει την απαλλαγή από Τέλη Ταξινόμησης και Κυκλοφορίας των οχημάτων των γονέων-προστατών οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ, από την άποψη του ως άνω γονέα – φυσικού ιδιοκτήτη του εν λόγω οχήματος και ποιο την σχετική απαλλαγή των οχημάτων με ιδιοκτήτη το ίδιο το ανήλικο παιδί ΑμεΑ, όπως ρητά ορίζει η κείμενη νομοθεσία;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Προηγούμενο άρθροΣυνάντηση εργασίας της ΝΔ με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και εκπροσώπους οργανώσεων και ιδρυμάτων για το σχέδιο νόμου για τον Εθελοντισμό
Επόμενο άρθροΟ Ανδρέας Λοβέρδος στο Νομό Ημαθίας