Ακαδημία Αθηνών: Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού και των δράσεων της ομάδας DARIAH_GR/ΔΥΑΣ

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού και των δράσεων της ομάδας DARIAH_GR/ΔΥΑΣ της Ακαδημίας Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί επιστημονική συνάντηση τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 στις 6 μ.μ. στην Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, με θέμα

Οι λαογραφικές και εθνογραφικές μαρτυρίες στην ψηφιακή εποχή: ιστορικές αποτιμήσεις, δυνατότητες και προκλήσεις.

Ομιλητές θα είναι ο Ιωάννης Καραχρήστος και ο Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Ερευνητές Γ’ βαθμίδας, ΚΕΕΛ Ακαδημίας Αθηνών και συνομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Καμούζης, Ιστορικός, Ερευνητής Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και ο Γιώργος Τζεδόπουλος, Ιστορικός, Επιστημονικός συνεργάτης DARIAH_GR/ΔΥΑΣ.