Αίτημα ένταξης θέματος στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020

Προς: τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κο Θεοδωρόπουλο Χρήστο
Kοιν.: – Περιφερειάρχη Αττικής κο Γιώργο Πατούλη
– Περιφερειακούς Συμβούλους

Θέμα: Αίτημα ένταξης θέματος στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020

κ Πρόεδρε

Ζητάμε να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020, το ζήτημα των αυθαίρετων «μετακινήσεων», των αυθαίρετων τοποθετήσεων σε θέσεις ευθύνης και των συνδικαλιστικών διώξεων, όπως αυτές αναφέρονται στο υπ΄αριθ. 329/22-11-2020 έγγραφό μας (συνημμένο).
Αναμένουμε την σχετική ενημέρωσή μας και δυνατότητα παρέμβασής μας κατά την συζήτηση.
Παρακαλούμε τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, που κοινοποιείται το παρόν να στηρίξουν το αίτημά μας.

Για το Δ.Σ.