Από 4 Μαρτίου έως 15 Μαΐου οι αιτήσεις για ένταξη στο υπομέτρο για την ενίσχυση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Στις 4 Μαρτίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( http://www.ependyseis.gr ), όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για ένταξη στο υπομέτρο στήριξης των μικρών επιχειρήσεων (υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020).

Όπως αναφέρει η πρόσκληση του υπομέτρου, η οποία υπεγράφη σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τις 15 Μαΐου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ, με την οικονομική ενίσχυση ανά δικαιούχο να αγγίζει τις 14.000 ευρώ. Η καταβολή του ποσού θα γίνει σε δυο δόσεις, με το 70% του συνολικού ποσού στήριξης να πληρώνεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης έντασης, ενώ η δεύτερη και τελευταία δόση θα καταβάλλεται εντός πέντε ετών από ένταξη με προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση ανά περιφέρεια:

– Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6.272.000

– Κεντρικής Μακεδονίας         10.794.000

– Δυτικής Μακεδονίας             4.270.000

– Θεσσαλίας                            7.280.000

– Στερεάς Ελλάδος                  6.776.000

– Ηπείρου                                4.018.000

– Ιονίων Νήσων                      2.254.000

– Δυτικής Ελλάδος                  6.524.000

– Πελοποννήσου                     7.770.000

– Αττικής                                 2.506.000

– Νοτίου Αιγαίου                     2.254.000

– Βορείου Αιγαίου                   2.758.000

– Κρήτης                                 6.524.000

«Η 1 η πρόσκληση εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες στην επικράτεια της χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, εκτός από κάποιες αστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όπου η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι σημαντική, παρέχοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από 61 ετών, πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους στην επικράτεια της χώρας όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, να είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο.

Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι), να έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ, να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών, να υποβάλλουν επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη τα τέσσερα έτη με δεσμεύσεις και χρονικές προθεσμίες, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και να μην εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

Στόχος του μέτρου είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Προηγούμενο άρθροΜε τον Αγροτικό Αστέρα κοντράρεται εντός η Βέροια, εκτός με τον Λαγκαδά η Αγκαθιά.
Επόμενο άρθροΜεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες οι υπάλληλοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης