2.217.183 εκατομμύρια επισκέψεις στο emvolos.gr για τον μήνα Μάϊο 2019

Τον μήνα Μάϊο περίοδος εκλογικών αναμετρήσεων  το emvolos.gr σύμφωνα με το google analytics δέχθηκε 2.217.183 εκατομμύρια επισκέψεις.

Σας ευχαριστούμε.