Ψήφισμα για την παραμονή του καταστήματος της ΔΕΔΔΗΕ στην Αλεξάνδρεια εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στις 20:00, μετά από πρόταση της Προέδρου για Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τη λειτουργία των Υποκαταστημάτων της ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ Αλεξάνδρειας, προέβη ομοφώνως στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στις 20:00 εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα:
Η υλοποίηση των αποφάσεων για επικείμενη  μεταφορά του υποκαταστήματος ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανονής Ηλεκτρικής Ενέργειας) από την Αλεξάνδρεια στη Βέροια και για παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΔΕΗ Αλεξάνδρειας θίγουν την αυθυπαρξία του Δήμου μας και στερούν τους δημότες από αναγκαίες παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ως άνω υποκαταστήματα, οξύνοντας τα ήδη υπάρχοντα σοβαρά προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι  εφαρμογή τέτοιων μέτρων:
1. οδηγούν σε απαξίωση την Τοπική Κοινωνία
2. υποβαθμίζουν, στο βωμό του κέρδους και χωρίς ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας, το επίπεδο παροχής υπηρεσιών που από δεκαετίες προσφέρονταν από τα ως άνω υποκαταστήματα
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας 
Α. Δηλώνει ότι τίθεται ενάντια σε κάθε  ενέργεια της Κεντρικής Διοίκησης που θίγει τα συμφέροντα του τόπου μας.
Καλεί τη Κυβέρνηση να προβεί άμεσα στην αναθεώρηση των πολιτικών αποφάσεων για επικείμενη  μεταφορά του υποκαταστήματος ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) από την Αλεξάνδρεια στη Βέροια και για παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΔΕΗ Αλεξάνδρειας.
Ζητά την παραμονή του υποκαταστήματος της ΔΕΔΔΗΕ στην Αλεξάνδρεια και τη λειτουργία τόσο του υποκαταστήματος της ΔΕΔΔΗΕ Αλεξάνδρειας όσο και του υποκαταστήματος της ΔΕΗ Αλεξάνδρειας σε μόνιμη εβδομαδιαία βάση, με άμεσα πολλαπλά οφέλη τόσο για τη ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ όσο και για τους πολίτες και το Δήμο Αλεξάνδρειας
Β. Ορίζει τη συγκρότηση  επιτροπής από σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς της πόλης μας η οποία θα μεταβεί στην Αθήνα για συνάντηση με τους αρμοδίους, προκειμένου να ικανοποιηθούν συνολικά τα ως άνω αιτήματα
Προηγούμενο άρθροΠοιες τροφές είναι καταπραϋντικές για το στομάχι!
Επόμενο άρθροΤρoφές που βοηθάνε να μείνετε συγκεντρωμένοι