Υπουργείο Εσωτερικών: Απόδοση στον Δήμο Αλεξάνδρειας ποσού 842.123,82 ευρώ

Δημαρχείο Αλεξάνδρειας

Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού ύψους 213.875.000,00 €, έτους 2015, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.

pin-22

Περίληψη απόφασης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο 158), ποσό 213.875.000,00 €, στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.1828/89 (ΦΕΚ 2 Α΄) και λοιπές σχετικές, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το ποσό αυτό αποτελεί την έβδομη ( Ζ΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί στους Δήμους με Χρηματικές Εντολές του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων- έργων των Δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.

Β) Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό 23.176.802,87 € από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 21816/26.06.2015, 21845/26.06.2015, 44337/13.11.2014, 31143/11.8.2014, 14242/9.4.2014, 46683/20.11.2013, 34637/29.8.2013, 25969/19.7.2013, 18109/26.4.2013, 47497/18-12-2012 ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα αποδοθεί με χρηματικές εντολές του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων.

Προηγούμενο άρθροΔηλώσεις Βαγγέλη Αποστόλου μετά τη συνάντηση με αντιπροσωπεία των αγροτών
Επόμενο άρθροΆναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αλεξάνδρεια! (φωτό-βίντεο-πλάνα ελικοπτέρου)