Σχετικά με το γιαούρτι – Παραδοσιακό και στραγγιστό

Έχει τεθεί σε διαβούλευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κ.Υ.Α. του ΥΠΑΑΤ και του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία τροποποιείται το άρθρο 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που αφορά στο γιαούρτι. Σ’ αυτήν προτείνονται οι εξής ορισμοί:

  • «Παραδοσιακό» είναι το γιαούρτι που πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
  1. i) παρασκευάζεται με την παραδοσιακή μέθοδο ώστε να φέρει υμένα (πέτσα) στην επιφάνειά του.
  2. ii) προκύπτει από την πήξη αποκλειστικά νωπού ή παστεριωμένου γάλακτος που δεν έχει υποστεί τροποποίηση της φυσικής του σύνθεσης με μόνη εξαίρεση τη ρύθμιση της λιποπεριεκτικότητας.
  • «Στραγγιστό γιαούρτι» χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από το γιαούρτι μετά από αποστράγγιση μέρους του ορού, μετά την πήξη, και έχει κατ’ ελάχιστο 5,6% πρωτεΐνες για το αγελαδινό ή γίδινο γάλα και 8% για το πρόβειο γάλα. Σε περίπτωση μιγμάτων διαφόρων ειδών γάλακτος η ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υπολογίζεται με βάση την αναλογία των ειδών γάλακτος
  • «Γιαούρτι» χαρακτηρίζεται το γαλακτοκομικό προϊόν το οποίο παράγεται από τη ζύμωση και πήξη του γάλακτος, με τη χρήση υποχρεωτικά των καλλιεργειών – εκκινητών Streptococcus thermophilus και Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, ώστε το τελικό ζυμωμένο προϊόν να περιέχει τουλάχιστον 107 cfu/g ζώντων οξυγαλακτικών βακτηρίων μέχρι την ημερομηνία ανάλωσής του.

Στο κείμενο του σχεδίου ΚΥΑ αποκλείεται ρητά η χρήση σκόνης γάλακτος για την παρασκευή του γιαουρτιού. Κατά την παρασκευή του γιαουρτιού, πέραν της πρώτης ύλης, επιτρέπεται μόνο:

  1. i) η προσθήκη κρέμας γάλακτος για τη ρύθμιση της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες
  2. ii) η προσθήκη πρωτεϊνών γάλακτος για τεχνολογικούς λόγους ρύθμισης του Στερεού

Υπολείμματος Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ), του ίδιου είδους ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση του ΣΥΑΛ στο γιαούρτι δε θα ξεπερνά το ΣΥΑΛ του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε, όπως ορίζεται στο άρθρο 80, παρ. 3 του Κ.Τ.Π., κατά 4 μονάδες.

Τα επιδόρπια με βάση το γάλα δεν ρυθμίζονται στο άρθρο 82 αλλά στο άρθρο 84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Προηγούμενο άρθροΚαταβολή συντάξεων ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ
Επόμενο άρθροΥλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος Βελτίωσης Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας για το έτος 2016