Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Ποσό 18 εκατ. € για υποδομές σχολικών κτιρίων από το ΕΣΠΑ

Δυο προσκλήσεις 18 εκ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για κτιριακές υποδομές εκπαίδευσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Α. Τζιτζικώστας.

Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή κτιριακών υποδομών εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία, που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων απευθύνονται στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» και εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, ενώ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει σταθερό στόχο της και στη νέα Προγραμματική Περίοδο την επένδυση στην ανάπτυξη των υποδομών εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσει η περιοχή μας σύγχρονα σχολεία και εκπαιδευτήρια για όλα τα παιδιά προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να εξαλειφθεί σε όλη την Κεντρική Μακεδονία το φαινόμενο της διπλοβάρδιας, να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, αλλά και να δημιουργηθούν νέες όπου είναι αναγκαίο. Οι δυο προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων θα οδηγήσουν τελικά στην υλοποίηση σημαντικών έργων ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξάλλου ‘τρέχουμε’ το νέο ΕΣΠΑ με τη διαρκή ένταξη έργων σε όλους τους άξονες προτεραιότητας, δεδομένου ότι αποτελεί σχεδόν τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης και τον κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης στην περιοχή μας, ώστε να πάρει ξανά μπροστά η οικονομία και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τη μάστιγα της ανεργίας. Χαρακτηριστικό της σπουδαιότητας των δυο νέων προσκλήσεων είναι ότι η δυναμικότητα των ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης από τις δυο προσκλήσεις φτάνει στα 2.150 παιδιά».

  Η πρώτη πρόσκληση, προϋπολογισμού 13 εκ. ευρώ, αφορά στην ανάπτυξη νέων και στην επέκταση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και γενικής δευτεροβάθμιας (διδακτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσια, γενικά λύκεια και ειδικά σχολεία). Προτεραιότητα έχουν οι Δήμοι που λειτουργούν σχολεία σε μισθωμένα κτίρια, ενώ ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές με έντονη οικιστική ανάπτυξη και αυξητική τάση του πληθυσμού. Πρόκειται για δημοτικές και τοπικές κοινότητες, οι οποίες παρουσίασαν μεγαλύτερη από 30% αύξηση του πληθυσμού τους βάσει των απογραφών του 2001 και 2011. Προτεραιότητα επίσης δίνεται στην προσθήκη νέων αιθουσών, είτε με ανέγερση νέων διδακτηρίων, είτε με προσθήκη σε υφιστάμενα. Όπως επίσης και στην ολοκλήρωση διδακτηρίων η ανέγερση των οποίων δεν έχει αποπερατωθεί. Σε όλες τις νέες κτιριακές υποδομές θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.

  Η δεύτερη πρόσκληση, προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ, αφορά στη δημιουργία νέων και στην επέκταση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών στην προσχολική εκπαίδευση. Επιλέξιμες είναι οι προτάσεις για την κατασκευή νηπιαγωγείων σε Δήμους με έντονο πρόβλημα κτιριακών υποδομών και ειδικότερα σε όσους λειτουργούν νηπιαγωγεία σε διπλή βάρδια και σε μισθωμένα κτίρια, ενώ πρόβλεψη θα υπάρχει στις περιοχές με έντονη οικιστική ανάπτυξη και αύξηση του μαθητικού δυναμικού. Και σε αυτή την περίπτωση στις νέες κτιριακές υποδομές θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.

Προηγούμενο άρθροΣυνάντηση του Δ.Σ. Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα
Επόμενο άρθροΠώς θα διεξαχθούν φέτος οι πανελλαδικές – Διαβάστε όλη την εγκύκλιο