Βέροια: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών σκυροδέτησης στο υπό ανακατασκευή κτήριο του ΟΤΕ, στην συμβολή της οδού Μητροπόλεως με τον πεζόδρομο της οδού Βικέλα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στον πεζόδρομο της οδού Βικέλα από την συμβολή με την οδό Μητροπόλεως έως το τέλος του κτηριακού συγκροτήματος του ΟΤΕ, η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του πεζόδρομου (είσοδος – έξοδος) θα γίνεται από τον πεζόδρομο της οδού Τσαλδάρη. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15/04/2016 από έκδοση της παρούσας Αποφάσεως έως τις15:00, την Δευτέρα 18/04/2016 και κατά τις ώρες 08:00-11:00, την Τρίτη 19/04/2016 και κατά τις ώρες 08:00-11:00, την Τετάρτη 20/04/2016 και κατά τις ώρες 08:00-11:00

Άρθρο 2ο

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από την AGT GROUP (κατασκευαστική εταιρεία) με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας και η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ) σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
Προηγούμενο άρθροΕνημερωτική επίσκεψη μαθητών Γυμνασίων Δήμου Νάουσας στο 1ο ΕΠΑΛ Νάουσας
Επόμενο άρθροΑλεξάνδρεια: Τελικοί αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας μεταξύ των μαθητών των Λυκείων