Βέροια: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών (ρίψη σκυροδέρματος) στον ακάλυπτο του πρώην κτηρίου του ΟΤΕ και συγκεκριμένα την στάθμευση αυτοκινούμενης αντλίας σκυροδέρματος και αυτοκινούμενων αναδευτήρων σκυροδέρματος της οδού Μητροπόλεως την Δευτέρα 13/06/2016 και την Τετάρτη 15/06/2016 από ώρες 15:00 έως 17:30. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Τη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτ/των άνω των 3,5 τόνων στην οδό Μητροπόλεως, την Δευτέρα 13/06/2016 και την Τετάρτη 15/06/2016 από ώρες 15:00 έως 17:30, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσαρη έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου και τη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτ/των έως 3,5 τόνων και των επιβατικών αυτ/των, τις ίδιες ημέρες και ώρες, στην οδό Μητροπόλεως από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ζωγιοπούλου.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων .     Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής