Ζωντανή μετάδοση εκλογικών αποτελεσμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Κυριακή στις 19:00

Εκλογικά αποτελέσματα Δήμου Αλεξάνδρειας
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Ζωντανή μετάδοση από τον Έμβολο των εκλογικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας την Κυριακή στις 19:00. Ειδήσεις – ρεπορτάζ.