Υπέρταση, στεφανιαία νόσος και σακχαρώδης διαβήτης εμφανίζονται σε υψηλά ποσοστά στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσο, σακχαρώδη διαβήτη και άλλες συννοσηρότητες εμφανίζουν οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου. Τα προβλήματα αυτά επαυξάνουν τις σοβαρές διαταραχές, που εκδηλώνουν οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση και που οδηγούν σε σημαντική λειτουργική ανεπάρκεια των διαφόρων συστημάτων τους και επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής τους, παρά την εφαρμογή των μεθόδων υποκατάστασης της νεφρικής ανεπάρκειας τους.

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της εξωνεφρικής κάθαρσης, οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ή  περιτοναϊκή κάθαρση, συνεχίζουν να έχουν εξαιρετικά υψηλή νοσηρότητα και πτωχή ποιότητα ζωής σε σύγκριση με άτομα με άλλα χρόνια νοσήματα. Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς εμφανίζουν ένα μεγάλο αριθμό σωματικών και ψυχικών συμπτωμάτων, τα οποία και συσχετίζονται σημαντικά με κακές κλινικές εκβάσεις, ενώ η μεταμόσχευση νεφρού προσφέρει σημαντική παράταση της επιβίωσης αλλά και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τα παραπάνω επισημαίνουν ο καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας  Παντελής Ζεμπεκάκης και η καθηγήτρια  Νεφρολογίας Αικατερίνη Παπαγιάννη με αφορμή το  3ο Συμπόσιο «Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο», που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ στις 16 Απριλίου 2019 (09:00-15:00). Το Συμπόσιο οργανώνεται από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της  Ά Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, τη Νεφρολογική Πανεπιστημιακή Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, τη Επιτροπής Υγείας ΑΠΘ, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επαναδραστηριοποίησης στη Χρόνια Νεφρική Νόσο και το Σύλλογο Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης. Στόχος του Συμποσίου είναι η ενημέρωση για τις σύγχρονες απόψεις αναφορικά με την αιμοκάθαρση, την περιτοναϊκή κάθαρση και την μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και για την εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής γύμνασης, υγιεινοδιαιτητικού τρόπου ζωής, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης, ως συμπληρωματικών μεθόδων της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

“Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς θέτουν ως πρωταρχικό στόχο για μελλοντικές έρευνες και καινοτόμες ανακαλύψεις τη βελτίωση των συμπτωμάτων, που σχετίζονται με τη νόσο και επακόλουθα την ποιότητα ζωής τους και όχι την παράταση της επιβίωσης και των βιοχημικών δεικτών επάρκειας της μεθόδου. Επακόλουθα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω μελέτες με στόχο τη διευκρίνιση των υποκείμενων παθοφυσιολογικών μηχανισμών των συμπτωμάτων της νόσου -παραμένουν μέχρι σήμερα ανεπαρκώς κατανοητοί- η οποία και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη στοχευμένων και περισσότερο αποτελεσματικών θεραπειών” τονίζει η κ. Παπαγιάννη.

Θεραπευτική άσκηση για νευροπαθείς

Προγράμματα  θεραπευτικής άσκησης εφαρμόζονται από το προσωπικό του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής κατά την τελευταία 20ετία στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Η άσκηση εφαρμόζεται είτε στη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, συχνά με την συνοδεία μουσικής, είτε στην οικεία των ασθενών ή σε κέντρα γύμνασης.

“Έχει αποδειχθεί ότι η άσκηση συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών, βελτιώνοντας την καρδιακή λειτουργία, την αντοχή και τη δύναμη τους, ενισχύει τη ψυχολογία τους και τελικά βελτιώνει αποτελεσματικά την ποιότητα ζωής τους”  επισημαίνει η καθηγήτρια Αθλητιατρικής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής Ευαγγελία Κουϊδή.

Ο καθηγητής Αθλητιατρικής, ταμίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επαναδραστηριοποίησης στη Χρόνια Νεφρική Νόσο,  Αστέριος Δεληγιάννης χαρακτηρίζει ως καινοτομία  για τα ελληνικά δεδομένα το  πρόγραμμα θεραπευτικής γύμνασης του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής . “Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται σε όλες τις μεγάλες μονάδες αιμοκάθαρσης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Στόχος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, που η δράση της υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Νεφρολογική Εταιρεία, είναι η επέκταση ανάλογων προγραμμάτων επαναδραστηριοποίησης των νεφροπαθών σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη και να αναδείξει τη δια βίου άσκηση των ασθενών ως συμπληρωματική μέθοδο θεραπευτικής παρέμβασης στην αντιμετώπιση της πάθησής τους”, προσθέτει ο κ. Δεληγιάννης.

Την ανάγκη ένταξης των θεραπευτικών προγραμμάτων άσκησης των νεφροπαθών στον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να έχουν οι αιμοκαθαρόμενοι την δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους, αλλά και τα αποτελέσματα της θεραπείας της αιμοκάθαρσης, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης Χρήστος Καραγκιόζης.

“Στην ποιότητα ζωής των νεφροπαθών συμβάλει η επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού και ο ποιοτικός εξοπλισμός των μονάδων νεφρού, δημόσιων ή ιδιωτικών. Στην Θεσσαλονίκη στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο και Άγιος Παύλος είναι επιτακτική ανάγκη η αντικατάσταση εξοπλισμού των μονάδων νεφρού, σε σχέση με τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης και τις πολυθρόνες, οι οποίες είναι χαλασμένες και δημιουργούν σοβαρά μυο-σκελετικά προβλήματα στους νεφροπαθείς” προθέτει ο κ. Καραγκιόζης.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ