Υπεγράφη η ΚΥΑ για τον κανονισμό διαβατηρίου ιπποειδών από Λιβανό – Σκυλακάκη

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό  δίκαιο οι κανόνες που αφορούν στις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών, υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός και ο υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο εναρμόνισης της νομοθεσίας αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ  με τους κανόνες της ΕΕ, υπεγράφη η Κοινή  Υπουργική απόφαση, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου και συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 όσον αφορά τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών).

Στις επιμέρους διατάξεις του σχεδίου καθορίζονται τα αναγκαία οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την  εφαρμογή των διατάξεων  του Κανονισμού.

Ορίζονται:

–          οι αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου του συστήματος αναγνώρισης
των ιπποειδών,

–         οι αρμοδιότητες και οι διοικητικές διαδικασίες,

–         οι εκδίδουσες αρχές διαβατηρίων ίππων,

–         η δημιουργία εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων ίππων,

–         οι διαδικασίες έκδοσης εγγράφων αναγνώρισης,

–         η διαδικασία έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστασης,

–     οι υποχρεώσεις των κατόχων ίππων,

–         οι υποχρεώσεις των εκδιδουσών αρχών,

–         οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης καθώς  και

–          το περιεχόμενο του διαβατηρίου των ιπποειδών στα επιμέρους κεφάλαιά
του όπως προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) 2015/262.

Προηγούμενο άρθροΑπό 80 έως 650 ευρώ το επίδομα θέρμανσης. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Οικονομικών
Επόμενο άρθροΣπήλιος Λιβανός στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας: Η ΕΕ πρέπει να επεκτείνει, λόγω πανδημίας, το ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τον αγρο-διατροφικό τομέα