Βουλή: Τροπολογία για τις δαπάνες μετακίνησης αστυνομικών που εκτελούν υπηρεσία μεταγωγής

Τροπολογία που αφορά στις δαπάνες μετακίνησης των αστυνομικών που εκτελούν υπηρεσία μεταγωγής κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο “Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη”.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού στην ολομέλεια της Βουλής έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη, 31/05/2022. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4336/2015 που αναφέρονται στις δαπάνες που αναγνωρίζονται για τη μετακίνηση υπαλλήλων κατ’ εντολή του δημοσίου και συγκεκριμένα, όσον αφορά στις μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού που εκτελεί αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία μεταγωγής.

Ειδικότερα:

α. Αναγνωρίζονται ως δαπάνες μετακίνησης για το ανωτέρω προσωπικό και τα έξοδα διημέρευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Περαιτέρω, ορίζεται ότι τα έξοδα διανυκτέρευσης του προσωπικού αυτού αναγνωρίζονται, με την καταβολή ολόκληρης της ημερήσιας αποζημίωσης, για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από πέντε (5) ναυτικά μίλια (αντί των 20 ναυτικών μιλίων που ισχύει) καθώς και όταν οι μετακινήσεις λαμβάνουν χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα.

γ. Ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα αναφορικά με την καταβολή των εξόδων διημέρευσης, τα οποία καθορίζονται στο ήμισυ των εξόδων διανυκτέρευσης.

Η ανωτέρω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των 70 χιλ. ευρώ περίπου κατ’ έτος.

2.Επανακαθορίζεται, ως προς την ιδιότητα των μελών της, η σύνθεση της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας, που έχει συσταθεί για την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια (άρθρο 4 του π.δ.62/2014).

3.Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, για την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια. οι εν λόγω δαπάνες εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται ως αποζημιώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ανωτέρω υπηρεσίας.

Η δαπάνη αυτή, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των 96,9 χιλ. ευρώ. Ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων καθορίζονται με κ.υ.α.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροΝ. Δένδιας: Εταίροι και σύμμαχοι να μην ενδίδουν στους εκβιασμούς της Τουρκίας, με όποιον «μανδύα» και αν περιβάλλονται
Επόμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Δυνατότητες κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού, πριν την έναρξη της θεραπείας ογκολογικών ασθενών