Βέροια: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη  διάρκεια εργασιών μεταφοράς ιατρικού υλικού σε διαγνωστικό κέντρο,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων στην οδό Κεντρικής, από την συμβολή της με την οδό Δ. Σολωμού έως την συμβολή της με την οδό 10ης Μεραρχίας, την Κυριακή 16-06-2024 και κατά τις ώρες από 08:00΄ έως και 12:00΄.

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:

 Τα υπ’ αριθ. ΙΑΖ 5214 και ΕΚΑ 2589 οχήματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανωτέρω εργασία.

 Τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι

Δ. Επιπλέον:

  1. Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτών, από τον αιτούντα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
  2. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών ο αιτών τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υποχρεούται να επιτηρεί την εγκεκριμένη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.
  3. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλει να διασφαλίσει την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
  4. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών από και προς τους χώρους εργασιών.

Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο στο εν λόγω τμήμα της οδού, που θα εφαρμοσθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ή από παρόδια ιδιοκτησία και η κίνησή του δεν είναι δυνατή λόγω των εργασιών, οι οδηγοί των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω εργασία θα προβούν στην άμεση μετακίνησή τους προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η κίνηση των σταθμευμένων οχημάτων.

ΣΤ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, ως φορέας συντήρησης του οδικού δικτύου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να παρακολουθεί και να εποπτεύει τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ανδρέας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Προηγούμενο άρθροΕυχαριστήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Καλαϊτζίδη προς όσους βοήθησαν στην αντιμετώπιση της θεομηνίας που έπληξε την Ημαθία.
Επόμενο άρθροΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας – Ευχαριστήριο