Βέροια: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών εκφόρτωσης οικοδομικών υλικών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στην οδό Μ.
Αλεξάνδρου από την συμβολή της με την οδό Εδέσσης έως την συμβολή της με την οδό
Εμμανουήλ Ζάχου.

Άρθρο 2ο
Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Δευτέρα 22-03-2021, κατά
τις ώρες από 08:00΄ έως 14:30΄.

Β. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν
επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες
καθώς και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της εκφόρτωσης.

Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να μετακινηθεί όχημα το οποίο είναι ήδη σταθμευμένο προ
εκδόσεως της Απόφασης επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου ή από παρόδια ιδιοκτησία ή
όχημα εκτάκτου ανάγκης και η κίνησή τους δεν είναι εφικτή λόγω των εργασιών, οι οδηγοί
των προαναφερόμενων οχημάτων θα προβαίνουν άμεσα και χωρίς χρονοτριβή στην
μετακίνηση των εν λόγω οχημάτων, προκειμένου να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα η
κίνηση των οχημάτων κα να εξασφαλίζεται η κυκλοφοριακή ευρυθμία.

ΣΤ. Επιπλέον:
i) η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών και θα
απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών από τον ανάδοχο του έργου, με μέριμνα,
εποπτεία και επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ii) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για
την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο
κυκλοφορίας της περιοχής.

iii) σε κάθε περίπτωση η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών
οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα
και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

iv) να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

v) τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης.

vi) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ.

Προηγούμενο άρθροΕΛ.ΑΣ: Ενημερωτικό Δελτίο τελευταίου 24ωρου
Επόμενο άρθροΣύλλογος Καππαδοκών Πλατέος “Ο Βαρασός”: Συλλογή ειδών για σεισμοπαθείς Ελασσόνας