Βέροια – Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΜΥΡΝΗ»: ∆ιεξαγωγή μουσικής εκδήλωσης – Πρόσκληση

Την 21 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο πλαίσιο του εορτασµού της «Ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων», η Ι Μεραρχία Πεζικού θα πραγµατοποιήσει µουσική εκδήλωση, µε τη συµµετοχή της φιλαρµονικής ορχήστρας και της χορωδίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ∆ήµου Βέροιας, της χορωδίας του ∆ηµοτικού Ωδείου Βέροιας και της χορωδίας «ΑΙΓΕΣ – ΒΕΡΓΙΝΑ», καθώς και παρουσίαση εκθέσεων φωτογραφικού υλικού µε θέµα «Η Κοινωνική προσφορά των Ενόπλων ∆υνάµεων» και «Οι Ειρηνευτικές Αποστολές των Ενόπλων ∆υνάµεων».

 

Η εν λόγω εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό.