Βέροια: Σε Αστυνομικό Δ/ντή προάγεται Ο Δ/κτης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Β. Ελλάδος κ. Διονύσιος Κούγκας

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13 Νοεμβρίου 2017, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και την έκδοση του υπ’αριθμ 1278 από 11/12/2017 ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄),  προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.2, 29 παρ.1 περίπτ. β ́, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, μετά τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας, Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος.

Προηγούμενο άρθροΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ: Ομιλία για το δρώμενο των Μωμόγερων
Επόμενο άρθροΒέροια: Απόφαση μέτρων τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»