Βέροια: Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 στην Π.Ε Ημαθίας

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι ξεκινάει η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο) για το έτος 2017.

Η ανανέωση των παλαιών και η έκδοση των  νέων δελτίων γίνεται από την Δ/νση Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθία και από τα ΚΕΠ του  τόπου κατοικίας των δικαιούχων.

Η έκδοση των νέων δελτίων και η ανανέωση των παλαιών ξεκινάει από 26-10-2017 και λήγει στις 30-11-2017.

Τα δελτία θα ισχύουν για το έτος 2017 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2018) απαιτείται  για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση τους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ