ΤΖΟΚΕΡ: Κλήρωση & διαλογή της 5ης-07-2020

Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ :

13     28     33     35     42

ΤΖΟΚΕΡ : 19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                     ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ                                   ΚΕΡΔΗ

5+1                                                          –                                      ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

5                                                              –                                      ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

4+1                                                         25                                       2.500,00

4                                                             420                                      50,00

3+1                                                         848                                      50,00

3                                                             18.693                                  2,00

2+1                                                         10.699                                  2,00

1+1                                                         50.447                                  1,50