ΤΖΟΚΕΡ: Κλήρωση & διαλογή της 22ης-09-2020

Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ :

20  21  26  27  30

ΤΖΟΚΕΡ : 6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                            ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ                               ΚΕΡΔΗ

5+1                                                  –                                    ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

5                                                      3                                    21.061,08

4+1                                                 25                                   2.500,00

4                                                    445                                  50,00

3+1                                                844                                  50,00

3                                                  16.337                                2,00

2+1                                             11.550                                2,00

1+1                                             56.911                                1,50