ΤΖΟΚΕΡ: Κλήρωση & διαλογή της 20ης-09-2020

Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ :

14  27  31  44  45

ΤΖΟΚΕΡ :  9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                            ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ                           ΚΕΡΔΗ

5+1                                                 –                                 ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

5                                                     3                                49.135,77

4+1                                                32                                2.500,00

4                                                   485                               50,00

3+1                                             1.402                              50,00

3                                                23.607                              2,00

2+1                                            20.883                              2,00

1+1                                           103.706                             1,50