ΤΖΟΚΕΡ: Κλήρωση & διαλογή της 17ης-09-2020

Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ :

14  19  37  38  42

ΤΖΟΚΕΡ : 5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                            ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ                               ΚΕΡΔΗ

5+1                                                –                                     ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

5                                                    –                                     ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

4+1                                               22                                    2.500,00

4                                                  315                                   50,00

3+1                                              630                                   50,00

3                                                13.661                                 2,00

2+1                                            10.255                                 2,00

1+1                                            56.996                                 1,50