ΤΖΟΚΕΡ: Κλήρωση & διαλογή της 06ης-08-2020

Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ :

1  4  16  43  45

ΤΖΟΚΕΡ : 13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                            ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ                                   ΚΕΡΔΗ

5+1                                                 –                                       ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

5                                                     1                                       44.696,40

4+1                                                 13                                     2.500,00

4                                                     167                                    50,00

3+1                                                 651                                    50,00

3                                                     9.922                                  2,00

2+1                                                 10.690                                2,00

1+1                                                 53.210                                1,50