ΤΖΟΚΕΡ: Κλήρωση & διαλογή 16ης-1- 2020

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ:

22, 26, 40, 41, 44

ΤΖΟΚΕΡ: 18

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ      ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ          ΚΕΡΔΗ

5+1                      –                 ΤΖΑΚ ΠΟΤ

5                         –                 ΤΖΑΚ ΠΟΤ

4+1                     13                 2.500,00

4                        239                    50,00

3+1                     694                    50,00

3                      13.037                   2,00

2+1                    9.438                    2,00

1+1                    48.111                   1,50