Την Τρίτη 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 6η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υπαγωγή της εταιρείας ¨ROYAL SUGAR ABEE¨ στην πάγια ρύθμιση οφειλών του ν.4152/2013 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4646/2016.

2. Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί έγκρισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παροχής γνωμοδότησης μετά από το με αριθμό πρωτοκόλλου 11089/31-5-2023 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών – Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Δήμου Αλεξάνδρειας.

4. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση του κ. Εμμ… Χοτ…) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

5. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 42/2023 διαταγής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά υπόθεση Βασ… Χατζηβ…).

6. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση του κ. Δημ… Πεν…) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

7. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 10905/2023 αίτηση του κ. Παν…. Γκυρ…, β) ορισμό δικηγόρου.

8. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 10904/2023 αίτηση του κ. Παν…. Γκυρ…, β) ορισμό δικηγόρου.

9. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 10907/2023 αίτηση του κ. Δημ…. Ραπ…, β) ορισμό δικηγόρου.

10. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 10939/2023 αίτηση του κ. Νικ…. Σαρ…, β) ορισμό δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

Προηγούμενο άρθροΕυχαριστία του Νίκου Τουλίκα προς τον κ. Γιώργο Κούτσια και τον πατέρα του κ. Νίκο Κούτσια
Επόμενο άρθρο«Η Φαύστα… μετά τον Μποστ» από την Ομάδα Θεάτρου Εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας