Τι θα πληρώσουν οι αγρότες: “Πίνακας με τις εισφορές ΕΦΚΑ”

Ειρήνη Αιμονιότη
Γράφει η συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Ειρήνη Αιμονιώτη

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ (μοναδική ασφάλιση)

 

Τι θα πληρώσουν από 01/01/2017 έως 31/12/2017

αγρ1
Διαβάζοντας την 1η στήλη που αναφέρει το ετήσιο Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα, μπορούμε να δούμε στην 6η στήλη τις εισφορές που θα πληρώσουν (ετησίως) το 2017.

*Δεδομένα στοιχεία:

  • Φορολογικό έτος αναφοράς: 2015 (για το Α΄ εξάμηνο)
  • Φορολογικό έτος αναφοράς: 2016 (για το Β΄ εξάμηνο)
  • Μηνιαία κατώτατη βάση (Μ.Κ.Β.): 410,26 (αντιστοιχεί σε ετήσιο ασφ.ποσό:4.923,12)
  • Μηνιαία ανώτατη βάση (Μ.Α.Β.): 5.860,80 (αντιστοιχεί σε ετήσιο ασφ.ποσό:70.329,60)
  • Ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών (για 2017): 21,20%

  (αναλυτικά: ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 14%, ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ: 6,95%,    

  ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ: 0,25%)

  • Επί Μελών Εταιρειών, βάση υπολογισμού αποτελεί το Κ.Φ.Α. της εταιρείας

  κατανεμημένο σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους .

  • Αντίστοιχα, επί Μελών Αγροτικής, Κτηνοτροφικής ή Αλιευτικής

  Εκμετάλλευσης, βάση υπολογισμού αποτελεί το συνολικό Κ.Φ.Α. της

  εκμετάλλευσης διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών.

 Τι πλήρωναν μέχρι τώρα

(01/01/2016 – 31/12/2016):

αγρ2*Ιστορικό:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. α, της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, η μηνιαία ατομική εισφορά για σύνταξη από 01-07-2015 ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος. Η μηνιαία εισφορά για παροχές ασθένειας ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Από 01-01-2016, το ως άνω ποσοστό διαμορφώνεται σε 3,61% (παρ. 4, άρθρο 41, Ν.4387/2016).
Από 01-10-2002 μαζί με την εισφορά για σύνταξη και ασθένεια συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η εισφορά για το «Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας» η οποία ανέρχεται σε 2,05 το μήνα για τους ασφαλισμένους της 1ης έως και 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας και σε 3,08 το μήνα για τους ασφαλισμένους της 5ης έως και 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Από 1-1-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, οι πέντε πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετικές.
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες και μέχρι την 5η υποχρεωτική κατηγορία ανά τριετία, με εξαίρεση τη μετάταξη από την 1η στη 2η υποχρεωτική κατηγορία, η οποία πραγματοποιείται μετά από πέντε έτη ασφάλισης.
Προηγούμενο άρθροΚλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους «υπόσχονται» αγρότες και κτηνοτρόφοι, που θα συναντηθούν σήμερα σε Λευκώνα Σερρών και Νίκαια Λάρισας
Επόμενο άρθροΠέθανε ο Λουκιανός Κηλαηδόνης – Βιογραφικό