Τι λένε οι πολίτες μετά τις ευρωεκλογές για ΣΥΡΙΖΑ –ΠαΣοΚ & Κεντροαριστερά – Γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης

Για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στ. Κασσελάκη

Στο σύνολο, το 28.2% θεωρεί θετικό το αποτέλεσμα για ΣΥΡΙΖΑ και Στ.

Κασσελάκη έναντι του 65% που έχει αντίθετη άποψη. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους

του ΣΥΡΙΖΑ , η εικόνα είναι εντελώς αντίθετη. Το 65.8% το θεωρεί, ενώ το 30.7% έχει αντίθετη άποψη.

Ζαχαρίας Ζούπης
Γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης

Το 66.5% στο σύνολο θεωρεί ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα εσωστρέφειας και

αμφισβήτησης με το 19.7% να πιστεύει ότι θα μπορέσει να κάνει τις αλλαγές που έχει

πει. Ωστόσο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το 54% πιστεύει ότι θα κάνει τις

αλλαγές ενώ το 39.8% θεωρεί ότι θα αντιμετωπίσει φαινόμενα αμφισβήτησης και

εσωστρέφειας.

Στο σύνολο, το 41% θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το

28.8%, ότι θα πρέπει να μείνει σταθερός στην παραδοσιακή ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ , το 55.8% κρίνει ότι πρέπει να τα αλλάξει

όλα εκ βάθρων, με το 23.6% να θεωρεί ότι πρέπει να μείνει σταθερός στην

παραδοσιακή ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το ΠΑΣΟΚ και τον Ν. Ανδρουλάκη

Στο σύνολο, το 26.6% θεωρούν ότι βγαίνουν ενισχυμένοι από την εκλογική μάχη με το 68.8% να έχει αντίθετη άποψη. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το

49.5% θεωρεί ότι βγήκαν ενισχυμένοι , με το 50.5% να έχει αντίθετη άποψη.

Εμφανίζεται δηλαδή μια εικόνα κόμματος που οι απόψεις ισομοιράζονται στα δύο.

Στο σύνολο, το 20.9% θεωρεί ότι ότι ο Ν. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει στην

προώθηση αλλαγών και πρωτοβουλιών αδιαμφισβήτητος, με το 68% να έχει άποψη

ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα αμφισβήτησης. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το

39.2% θεωρεί ότι θα προχωρήσει αδιαμφισβήτητος , με το 49.5% να έχει αντίθετη

άποψη.

Πάντως στο σύνολο, το 71.9% πιστεύει ότι κανένα κόμμα της Κεντροαριστεράς

με τον σημερινό του ηγέτη από μόνο του και αν δεν γίνουν αλλαγές δεν μπορεί

στην προοπτική των Βουλευτικών εκλογών δεν μπορεί να νικήσει τον Κ.

Μητσοτάκη. Μόνο το 23.1% έχει αντίθετη άποψη. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει υψηλότερο

ποσοστό πεποίθησης της τάξης του 47.4% ότι μπορεί να νικήσει τον Κ. Μητσοτάκη,

ενώ στο ΠΑΣΟΚ αυτή την άποψη την έχει το 25.5%.

Για τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς

Το 57.5% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι θα ήταν θετική εξέλιξη για την πολιτική

ζωή του τόπου η σύγκλιση και συμπόρευση των δυνάμεων της

Κεντροαριστεράς και ότι θα την καθιστούσαν υπολογίσιμο αντίπαλο. Αντίθετη

άποψη έχει το 38.6%. Θετική ανταπόκριση με υψηλά ποσοστά υπάρχει ανάμεσα

στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ με 79.8% , αλλά και του ΠΑΣΟΚ με 73.5%.Είναι

φανερό ότι η ανάγκη δημιουργίας ενός υπολογίσιμου αντίπαλου πόλου στην Ν.Δ «

σπρώχνει» προς αυτή την κατεύθυνση , με πολύ χαρακτηριστικό, ότι και το 38.6%

των ψηφοφόρων της Ν.Δ να βλέπουν θετικά μια τέτοια εξέλιξη.

Το 51.8% δεν θεωρεί ρεαλιστικό ότι μπορεί να γίνουν βήματα σ΄αυτή την κατεύθυνση, ενώ το 42.5% έχει αντίθετη άποψη. Πάντως ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία η οποία είναι οριακά και

 κάπως πιο συγκρατημένη στο ΠΑΣΟΚ. Το 64.7% του ΣΥΡΙΖΑ έναντι 31.6% και το

50.5% του ΠΑΣΟΚ έναντι 45.4% θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικό.

Στο ερώτημα ποια κόμματα της Κ/Α πρέπει να συνεργαστούν σε ένα τέτοιο μέτωπο κατά της Ν.Δ και του Κ. Μητσοτάκη στο σύνολο, επιλέγονται: ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 26.8%, ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ 20.5%, ΠΑΣΟΚ – ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 12.7%, ΣΥΡΙΖΑ – ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 8.8%.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ οι επιλογές είναι: ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

39.5%, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 29.8%, ΣΥΡΙΖΑ – ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

12.3%, ΠΑΣΟΚ- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2.6%.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ως « εταίροι» επιλέγονται : ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΑΣΟΚ- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 35.7%, ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ 26.5%, ΠΑΣΟΚ- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 25.5%, ΣΥΡΙΖΑ – ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2%.

Σε μια τέτοια σύγκλιση το 26.6% θεωρεί ότι θα πρέπει να ηγηθεί ο Πρόεδρος

του μεγαλύτερου Κόμματος, το 5.7% ο Πρόεδρος κάποιου άλλου από αυτά που

θα συμμετέχουν και το 54.4% ένα τρίτο πρόσωπο. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους

του ΣΥΡΙΖΑ , το 56.1% επιλέγει τον Πρόεδρο του μεγαλύτερου, το5.3% άλλου

κόμματος και το 29.8% κάποιο τρίο πρόσωπο. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του

ΠΑΣΟΚ το 24.5% απαντά τον Πρόεδρο του μεγαλύτερου, το 2% άλλου κόμματος από αυτά που θα συμμετέχουν και το 64.3% ένα τρίτο πρόσωπο.

Το 48.2% θεωρεί ότι ο Α. Τσίπρας έχει ρόλο να διαδραματίσει έναντι ενός 43.2% που έχει αντίθετη άποψη. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΑ το 69.3% θεωρεί ότι έχει ρόλο σ΄αυτές τις διεργασίες και στο ΠΑΣΟΚ αυτή την άποψη έχει το 46.9%.

Το 45.6% βλέπει θετικά όχι απλά μια συνεργασία των δυνάμεων της

Κεντροαριστεράς αλλά και την ίδρυση ενός νέου Κεντροαριστερού κόμματος.

Αντίθετη άποψη έχει το 45.7%. Στον ΣΥΡΙΖΑ θετικά το βλέπουν το 47.8% έναντι

46% και στο ΠΑΣΟΚ το 44.9% έναντι 48%.

Το 36.6% κρίνει ότι υπάρχουν οι πολιτικές, προγραμματικές, κοινωνικές

προϋποθέσεις για μια τέτοια ίδρυση , με το 56.1% να έχει αντίθετη άποψη. Το 42.1%

του ΣΥΡΙΖΑ και το 44.9% του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις , με το

53.5% και το 48% αντίστοιχα να έχουν αντίθετη άποψη.

Για το ποιος μπορεί να ηγηθεί ενός τέτοιου νέου κόμματος , το 16.4% επιλέγει

τον Α. Τσίπρα, το 9.4% τον Σ. Κασσελάκη , το 6.7% τον Ν. Ανδρουλάκη και το

54.1% ένα άλλο στέλεχος από τον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο. Ανάμεσα

στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ οι επιλογές είναι: Α. Τσίπρας 40.4%, Σ. Κασσελάκης 36.8%, άλλο στέλεχος 17.5% και ο Ν. Ανδρουλάκης 0.9% . Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ οι επιλογές με σειρά κατάταξης είναι: Άλλο στέλεχος 58.8%, Ν. Ανδρουλάκης 21.6%, Α. Τσίπρας 9.3%, Σ. Κασσελάκης 2.1%.

Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι διευθυντής ερευνών της ΟΡΙΝΙΟΝ
Προηγούμενο άρθροΔήλωση Β. Κορκίδη για τον ανασχηματισμό: Η κυβέρνηση μπορεί να τρέξει γρηγορότερα και να πετύχει περισσότερα
Επόμενο άρθροΟυκρανία: Το Κίεβο απέρριψε τους όρους που έθεσε ο Πούτιν για κατάπαυση του πυρός ως «παράλογους»