Θεσσαλονίκη: Μεγάλη χρηματοδοτική δυνατότητα του νέου ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του κοινωνικού ταμείου

Στη μεγάλη χρηματοδοτική δυνατότητα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο του κοινωνικού ταμείου, αναφέρθηκε η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021- 2027 Αγγελική Ωραιοπούλου, μιλώντας στη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου προγράμματος.

Η ίδια, μάλιστα, σημείωσε ότι το στοιχείο αυτό, μαζί με το μεγάλο χρηματοδοτικό σύνολο του νέου ΕΣΠΑ που φτάνει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την Κεντρική Μακεδονία, αποτελούν τα βασικά του χαρακτηριστικά. «Ποτέ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπήρξε τόσο υψηλό ποσό στο κοινωνικό ταμείο, ένα ποσό το οποίο ταυτίζεται αυτή την περίοδο με την οικονομική συγκυρία και τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ανέφερε η κ. Ωραιοπούλου, επισημαίνοντας πως ειδικά για τον άξονα προώθησης της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνει δράσεις ύψους 576,4 εκατ. ευρώ.

Σε αυτές προβλέπονται έργα για τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (68 εκατ. ευρώ). Επίσης θα υλοποιηθούν έργα για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Στον τομέα αυτό ξεχωρίζουν δράσεις για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας. Το ύψος των παραπάνω δράσεων φτάνει συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία, τα έργα θα έχουν ύψος 43 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και δράσεις 26,7 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και τη λήψη μέτρων ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία. Για την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία ισότιμων συνθηκών εργασίας και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ο προϋπολογισμός δράσεων φτάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, προβλέπεται χρηματοδότηση 70,6 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των μειονεκτουσών ομάδων 10,6 εκατ. ευρώ, για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και μεταναστών 10 εκατ. ευρώ και για την κοινωνικονομική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, 5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δράσεις θα γίνουν για την ενίσχυση της πρόσβασης σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο (ύψους 234,8 εκ. ευρώ) και για την κοινωνική ένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών (ύψους 5,1 εκατ. ευρώ).

Η κ. Ωραιοπούλου τόνισε ακόμη ότι πολύ αυξημένη χρηματοδότηση, σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, υπάρχει και στο κομμάτι της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης, ενώ μια πάρα πολύ ισχυρή χρηματοδοτική παρέμβαση υπάρχει και στον τομέα της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

Από την πλευρά της, η προϊσταμένη της μονάδας Α2 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πράξεων ΕΥΔ ΠΚΜ 2021-2027 Στέλλα Αικατερινειάδου, παρουσίασε τις πρώτες 18 προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία που θα έχουν ανοίξει μέχρι τον Απρίλιο για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ, η ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης, η αγορά εξοπλισμού για μονάδες του συστήματος υγείας και η συνέχιση των δράσεων των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ), την Κέντρων Κοινότητας και των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). Θα ανοίξουν, επίσης, προσκλήσεις για την ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας καθώς και τη συνέχιση της δράσης Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, δομών αστέγων, Κέντρων Κοινότητας και Κέντρων Ένταξης Μεταναστών, Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και δομών προς όφελος των γυναικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροΗ ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κ. Γιάννη Οικονόμου
Επόμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Χρυσό μετάλλιο απέσπασε η ομάδα του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημειας ΑΠΘ σε διαγνωνισμό που διοργάνωσε ο FDA