Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τετάρτη, 7 Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 7η Iουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του Απολογισμού-Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Κ. Τσαρούχη, οικονομικού έτους 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2023 (σχετ. η υπ΄αριθ. 35/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη μετάθεσης χρόνου παράδοσης, της «Προμήθειας τετρακοσίων δέκα (410) πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100lt». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης ή μη Ζ΄ παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2023, σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης δικτύων Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή μη του προγράμματος κατασκήνωσης παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2023 – Kαθορισμός των κριτηρίων συμμετοχής – Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου αιτήσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Αποδοχή των όρων της υπ΄αριθμ. 1944/8-05-2023 τροποποίησης της Πράξης «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για αποδοχή των χρηματικών ποσών-επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, που εγκρίθηκαν προς απόδοση για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, προς κάλυψη εξόδων λειτουργίας τους, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) για το σχολικό έτος 2022-2023 και την απόδοση αυτών, στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες (σχετ. η υπ΄αριθ. 06/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Εισήγηση για την παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου κοινότητας Καβασίλων στην “Αθλητική Ένωση Καβασίλων”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” για τη διεξαγωγή πολιτιστικής εκδήλωσης στο Πλατύ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων (ΛΟΜΠ) για τη διεξαγωγή πολιτιστικής εκδήλωσης στη Μελίκη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης της δράσης ‘εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων’. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

14. Έγκριση ή μη του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετ. η υπ΄αριθ. 4/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη μετατόπισης – νέας χωροθέτησης περιπτέρου της κ. Παναπακίδου από την οδό Μ. Αλεξάνδρου 4 σε νέο χώρο επί της συμβολής των οδών 28ης Οκτωβρίου και Μελισσοχωρίου στην Αλεξάνδρεια Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετ. η υπ΄αριθ. 9/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης στην οδό Βεροίας και τοποθέτηση κάθετης σήμανσης (πινακίδα Ρ-40) (σχετ. η υπ΄αριθ. 10/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για: Oνομασία οδών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Προηγούμενο άρθροΠέθανε η Νόνικα Γαληνέα
Επόμενο άρθροΕυχαριστία του Νίκου Τουλίκα προς τον κ. Γιώργο Κούτσια και τον πατέρα του κ. Νίκο Κούτσια