Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας <<Η Ενότητα>>

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Σας κάνουμε γνωστό ότι  το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας << Η ΕΝΟΤΗΤΑ >>,

που προήλθε από τις εκλογές στις 14/10/2020 και συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 15/10/2020, έχει ως εξής:

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ  ΑΛΙΚΗ
3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4 ΤΑΜΙΑΣ ΛΕΝΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5 ΜΕΛΟΣ ΚΑΜΠΑΤΖΑ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ
6 ΜΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

Επίσης ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ε.Σ.  Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, είναι οι εξής:

  • ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΚΑΜΠΑΤΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
  • ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ
  • ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ