Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις σε σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης, σε Κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δρόμους, οι οποίοι χρήζουν άμεσης συντήρησης, στις Κοινότητες του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιούνται παρεμβάσεις που αφορούν την αποξήλωση του φθαρμένου οδοστρώματος όπου κρίθηκε αναγκαίο και την εκ νέου ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος του δρόμου. Η δημοτική αρχή έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών και μέσω των ανωτέρω παρεμβάσεων, συμβάλλει στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στα όρια του Δήμου, των κινούμενων πολιτών του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Προηγούμενο άρθροΟ Γ. Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου
Επόμενο άρθροΑίτημα ΠΟΦΕΕ για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας διαβίβασης στην ΑΑΔΕ δεδομένων που αφορούν στη σύνοψη και χαρακτηρισμό εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA