Σύμβαση ύψους 509.000 ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Π.Ε Ημαθίας υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης

Σύμβαση ύψους  509.389,82 ευρώ, με αρχικό  προϋπολογισμό  600.000 ευρώ,η οποία αφορά την συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, υπέγραψε την Τετάρτη  22 Ιουνίου ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ.Κώστας Καλαϊτζίδης, με τον ανάδοχο κ. Μιχαήλ Μπαντή.

Στην σύμβαση προβλέπεται η συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας. Στον όρο συντήρηση περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στα πλαίσια των καθηκόντων της, εκτός από τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις εργασίες φωτεινής σηματοδότησης Οι εργασίες συντήρησης θα αφορούν καθαρισμό και μόρφωση τάφρων, πρανών και ερεισμάτων, επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας τεχνικών και γεφυρών, κατασκευή και συντήρηση κρασπέδων, στηθαίων, κιγκλιδωμάτων και πεζοδρομίων οδών και γεφυρών. Κατασκευή και συντήρηση συρματοκιβωτίων

και αναχωμάτων για αποτροπή κινδύνων   πλημμύρων, τοποθέτηση νέας και

αντικατάσταση παλαιάς και φθαρμένης σήμανσης καθώς και καθαρισμό υπαρχουσών πινακίδων και αντικατάσταση οριοδεικτών και ανακλαστικών.

Επίσης επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα, διαγράμμιση και Αποχιονισμός του Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) χρηματοδοτούμενο κατά το ποσό των 600.000,00€ για το έτος  2016 όπως αποφασίστηκε με την αριθμ.

28/10-03-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου : 2131ΗΜΑ025ΚΑΠ15

Προηγούμενο άρθροΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, κ. ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΗ Προς τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ
Επόμενο άρθρο2o Γεν. Λύκειο Αλεξάνδρειας: Αριστεία μαθητών – μαθητριών