Σύλλογος Καππαδοκών Πλατέος «Ο ΒΑΡΑΣΟΣ»: Ακύρωση εκδήλωσης

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανωτέρας βίας, αδυναμίας της ορχήστρας και χορωδίας της «Εστίας Πιερίδων Μουσών» να παρευρεθεί, η προγραμματισμένη εκδήλωση «Μελοποιημένοι Ποιητές» για το Σάββατο 07 Σεπτεμβρίου 2019 δε θα πραγματοποιηθεί.