Στο 5ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία Αλεξάνδρειας τα προσφυγόπουλα θα παρακολουθούν μαθήματα – Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων που διαβιούν στην Ελλάδα. Έτσι η εκπαίδευση πλέον των προσφυγόπουλων έγινε Νόμος του Κράτους.

Σε ότι αφορά τα προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στην Αλεξάνδρεια, ορίστηκε να παρακολουθούν μαθήματα στο 4ο και 5ο Δημοτικά Σχολεία Αλεξάνδρειας. Τα δε προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στην Αγία Βαρβάρα της Βέροιας  θα παρακολουθούν μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας.

Sx AL Prosf fekΠερίληψη από το ΦΕΚ:

Αριθμ. 1400/ΓΔ4

Καθορισμός σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη

  1. τα άρθρα 20, 21 και 38 του ν. 4415/2016 (Α’ 159),
  2. τις διατάξεις του ν. 2101/1992 (Α’ 192), με τον οποίο κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,

……

  1. τη με αριθ. πρωτ. 215440/ΓΔ4/15-12-2016 (ΦΕΚ 4137/2016, τ.Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθο- ρισμός σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,
  2. τη με αριθ. πρωτ. 222140/ΓΔ4/28-12-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 215440/ΓΔ4/15-12-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα: Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκ- παίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,
  3. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με τη με αριθ. Πρωτ. 450/Β1/02-01-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α’),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α’) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιώντου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

τον καθορισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά κέντρο φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Sx AL Prosf1

Προηγούμενο άρθροΣυνταγή: VEGAN μανιταρόπιτα με καπνιστό αλάτι Μεσολογγίου – TV “E” – Ο Έμβολος χορηγός (βίντεο)
Επόμενο άρθροΔε θα γίνουν ούτε αύριο μαθήματα στα Πανεπιστήμια. Μετάθεση της εξεταστικής στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας