Στα 1,070 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα το 2022

Τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα για το 2022 διαμορφώθηκαν σε 1,070 δισ. ευρώ, αντανακλώντας, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, την ισχυρή οργανική κερδοφορία της Τράπεζας, αυξημένη κατά 45% σε ετήσια βάση, σε 664 εκατ. ευρώ.

Βασικοί συντελεστές της επίδοσης αυτής ήταν η ισχυρή ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους, η εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, καθώς και η αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου στις 70 μονάδες βάσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, παρά τη διατήρηση των οργανικών ροών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε αρνητικά επίπεδα.

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 59 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι ζημιών ύψους 13 εκατ. ευρώ το 2021. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (14% ετησίως), τα αυξημένα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις (34 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ το 2021), καθώς και τη δραστική περιστολή τόσο των λειτουργικών δαπανών (18% ετησίως), όσο και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (10 εκατ. ευρώ έναντι 35 εκατ. ευρώ το 2021).

Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς ανέφερε: «Προτού σχολιάσω τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές Τράπεζας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.
Ξεκινώντας με τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, η ανάπτυξη της οικονομίας συνεχίστηκε με ταχύ ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, απορροφώντας τους κραδασμούς του υψηλού πληθωρισμού, καθώς στηρίχθηκε στην ισχυρή επίδοση του τουρισμού, στα συνεχιζόμενα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, στις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας και στην ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Σε αυτήν τη θετική οικονομική συγκυρία, η Εθνική απέδειξε τη δυναμική της, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας το βελτιωμένο μοντέλο λειτουργίας που διαμορφώθηκε κατά την τετραετή πορεία του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας.
Όσον αφορά στην κερδοφορία, τα οργανικά κέρδη σε επίπεδο ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 57% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο νέο υψηλό επίπεδο των 0,7 δισ. ευρώ το 2022, υπερβαίνοντας το στόχο που είχαμε θέσει για το έτος ύψους περίπου 0,5 δις. ευρώ ενώ τα κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισ.ευρώ, ενισχυμένα κατά 29% σε ετήσια βάση. Η ισχυρή αυτή εικόνα προήλθε από καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις εκτιμώμενες σε όλους τους τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας. Επιταχύνθηκε η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους (13% σε ετήσια βάση), μερικώς λόγω της ισχυρής επέκτασης του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα (2,5 δισ. ευρώ ή 10% σε ετήσια βάση), συντελώντας στην αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 15% σε ετήσια βάση. Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν συγκρατημένες παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.
H ρευστότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα βρίσκονται σε επίπεδα που παρέχουν στην ΕΤΕ συγκριτικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε αυτό το ευμετάβλητο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Η υψηλή ρευστότητα απορρέει από τη μεγάλη και σταθερή βάση καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, με τα ταμειακά μας διαθέσιμα να παραμένουν στα 7 δισ.ευρώ περίπου, ακόμη και μετά την πλήρη αποπληρωμή του προγράμματος TLTRO ΙΙΙ. Όσον αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, βελτιώσαμε την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση το 2022, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΠΧΑ9, να ανέρχονται σε 15,7% και 16,8% αντίστοιχα. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, οι οργανικές ροές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέμειναν αρνητικές καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, οδηγώντας τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προ προβλέψεων στο 5,1% στην Ελλάδα, αρκετά χαμηλότερα από τον στόχο του 6% περίπου που είχαμε θέσει για το 2022.
Αναφορικά με τους τομείς του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Ευθύνης (ESG), προωθούμε την στρατηγική μας για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και την ευρύτερη κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά της χρηματοδότησης της βιώσιμης ενέργειας, αλλά και παρακολουθώντας το αποτύπωμα άνθρακα των πελατών μας, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές.
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι ισχυρές βάσεις της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρήσουν θετικό το πρόσημο της ανάπτυξης της χώρας για το 2023, υπεραποδίδοντας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον και αξιοποιώντας τον ισχυρό ισολογισμό και τη θετική δυναμική της κερδοφορίας μας, φιλοδοξούμε να πετύχουμε Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων άνω του 12% το 2025, ενώ η συστηματική δημιουργία κεφαλαίου προσφέρει επιλογές επιστροφής αξίας στους μετόχους μας. Τα επιτεύγματα αυτά συνάδουν με τον στόχο μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρώντας την εμπιστοσύνη και την πίστη τους στην Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πρώτης Επιλογής».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροEmbargo ως τη λήξη της απεργίας των δημοσιογράφων
Επόμενο άρθροΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιμένει ότι το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη εξαιτίας πρόσκρουσης με ρωσικό μαχητικό