Σ.Υ.Π.Α.: Λειτουργία Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη

ΚΟΙΝ
1. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
2. Γρ. Αντιπερ. Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
3. Γ. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
4. Σύλλογος Υπαλλήλων Περ. Αττικής

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Σχετ: το με αρ. πρωτ. 897873/19-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρ. Δυναμικού

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, την Πέμπτη 19-11-20 πληροφορηθήκαμε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ την απομάκρυνση του κ. Γιώργου Ηλιόπουλου από τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσής μας. Γνωρίζοντας πως είστε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει και ξέρει να ακούει όλες τις απόψεις για θέματα της αρμοδιότητάς του, αισθανόμαστε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος προΐσταται έως σήμερα της Διεύθυνσής μας και υπηρετεί επί 33 συναπτά έτη αποκλειστικά στον κλάδο της Πληροφορικής, έχοντας εξελιχθεί στην υπηρεσιακή ιεραρχία έως και τη θέση του Διευθυντή, την οποία κατέχει τα τελευταία 15 χρόνια (θέση που κατέλαβε μετά από κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου), αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και καθοδηγητικό στέλεχος για τη Διεύθυνσή μας. Έχοντας αφιερώσει το σύνολο σχεδόν της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στα ζητήματα της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Τεχνολογιών στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝομαρχίαΠεριφέρεια), αποτελεί βαθύ γνώστη των εξελίξεων, του τρόπου οργάνωσης, της δυναμικής και των προβλημάτων που παρουσιάζει το αντικείμενο. Αυτό είναι κάτι που του αναγνωρίζουμε όλοι/όλες οι υπογράφοντες/υπογράφουσες την παρούσα επιστολή, οι οποίοι/ες έχουμε θητεύσει υπό την εποπτεία και την ηγεσία του από 2 έως και 25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας η στάση του απέναντι σε εμάς, το προσωπικό, αλλά και τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις της Διεύθυνσής μας διέπεται πάντα από σεβασμό, διάθεση ουσιαστικής αρωγής, αλλά και οργανωτικής καθοδήγησης στις υπηρεσιακές μας δράσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, είναι συνεχείς, εντατικές και μακροχρόνιες, ενώ εκτελούνται υπό δυσχερείς συνθήκες λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, πόρους και υποδομές. Πάντα έτοιμος να προασπίσει και να υπερασπιστεί τη θέση του/της καθενός/καθεμιάς μας στη Διεύθυνση και να μας στηρίξει εμπράκτως στις προσωπικές μας δυσκολίες, λαμβάνει αποφάσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του βασισμένος στον διάλογο με τους υφισταμένους του, χωρίς αυταρχισμό. Η εργατικότητα, οι γνώσεις και το ήθος του συνετέλεσαν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας και διάθεσης αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων, χαρακτηριστικά που αντανακλούν θετικά στο παραχθέν και παραγόμενο έργο της Διεύθυνσής μας, η οποία αριθμεί συνολικά μόλις 27 ενεργά άτομα, ενώ υποστηρίζει μηχανογραφικά τους σχεδόν 2.500 υπαλλήλους και τις κεντρικές υποδομές αριθμού μεγαλύτερου των 40 κτιρίων, ώστε να μπορούν να παρέχουν στους πολίτες τις υπηρεσίες τους όλες οι Οργανικές Μονάδες της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας. Είναι γνωστό το πρόβλημα της υποστελέχωσης της Διεύθυνσής μας, καθώς και
του φορέα γενικότερα και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, για να διευκολύνουμε όλες
τις υπηρεσίες της Περιφέρειας να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες υποχρεώσεις τους και να αξιοποιήσουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Γνωρίζουμε πως πάντα και παντού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πιστεύουμε στην ανάγκη καλής συνεργασίας/επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο. Σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή που οι συνθήκες της πανδημίας έκαναν τις ψηφιακές υπηρεσίες απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της Περιφέρειας και έχοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικός αριθμός έργων μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού των βασικών ψηφιακών υποδομών της Περιφέρειάς μας, έργα τα οποία σχεδιάστηκαν, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν από την παρούσα ιεραρχική και φυσική στελέχωση της Διεύθυνσής μας, η υλοποίηση τους θα εξελιχθεί χωρίς την παρουσία του κ. Ηλιόπουλου που τα επιμελήθηκε. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής:

  • Συνολικό σχέδιο αναβάθμισης και κανονιστικής συμμόρφωσης των Υποδομών της Περιφέρειας και το σχετικό πλάνο δράσεων, όπως ζητήθηκε από τη διοίκηση του Φορέα και το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη με ορίζοντα το 2021-2022.
  • Ανταπόκριση στις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Διοίκησης

o Παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης εργασίας των υπαλλήλων του φορέα με πλήρη αξιοποίηση των υποδομών μας, καθώς και με τη δημιουργία των κατάλληλων διαδικασιών υλοποίησης και υποστήριξης.
o Δυναμική αξιοποίηση των υποδομών τηλεδιάσκεψης και άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη όλων των συμμετεχόντων.

  • Αποτελεσματική υποστήριξη των υπηρεσιών σε θέματα ΤΠΕ για ένα μεγάλο εύρος εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των σχετικών υποδομών και διαδικασιών.
  • Συστηματική προσπάθεια και βελτίωση των εσωτερικών καναλιών
    επικοινωνίας και συνεργασίας των τμημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και η
    εξωστρέφειά της σε θέματα συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες για κάλυψη των
    λειτουργικών αναγκών τους.

Υπό το φως των ανωτέρω, σημειώνουμε το σημαντικότατο κενό που θα αφήσει στη Διεύθυνση η απομάκρυνση του κ. Ηλιόπουλου, υπό την καθοδήγηση του οποίου υλοποιήθηκε το σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών της Περιφέρειας, καθώς και όλες οι υπόλοιπες προαναφερθείσες δράσεις, που συνθέτουν το έργο και τη λειτουργία της Διεύθυνσής μας και εντάσσουν την Περιφέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Όλα τα παραπάνω τα πετύχαμε με τη σημαντικότατη προσφορά και καθοδήγηση του κ. Ηλιόπουλου όλα αυτά τα χρόνια της θητείας του στη Διεύθυνσή μας που εργάστηκε με πίστη, αφοσίωση και επαγγελματική ευσυνειδησία. Θητεία που χαρακτηρίστηκε και από περιόδους αυταπάρνησης, όπως αποδεικνύει η καθημερινή παρουσία του στον χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι μπορούσε να κάνει χρήση ευνοϊκών για εκείνον διατάξεων που θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν παραμονή στην οικία του. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει με τέτοιον τρόπο στους θεσμούς της Δημόσιας Διοίκησης/Αυτοδιοίκησης έχει κερδίσει τον σεβασμό και την αναγνώριση όλων μας. Εμείς, οι υφιστάμενοί του, οι συνάδελφοί του, θέλουμε να καταθέσουμε ότι είναι τιμή μας που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε υπό την καθοδήγησή του και ότι το “υπό” μάς έκανε και μας κάνει πάντα να το νιώθουμε “δίπλα” του. Έχοντας πλήρη επίγνωση της θεσμικής μας απόστασης, παρακαλούμε θερμώς όπως λάβετε υπόψη τα προαναφερθέντα.

Με τιμή,
Οι υπογράφοντες Υπάλληλοι της Δ/νσης ΤΠΕ (με αλφαβητική σειρά)
Αγγελάκης Νικόλαος
Γαβαλάς Ανάργυρος
Γαβαλάς Θωμάς
Δημόπουλος Νικόλαος
Καρανικόλα Πελαγία
Κατσαράκης Εμμανουήλ
Κεχαγιάς Χαράλαμπος
Κολλιοπούλου Σοφία
Κολοφωτιά Βασιλική
Κουρής Γιάννης
Κούτσου Γεωργία
Κρυσταλλίδης Ευστράτιος
Κυρατζόγλου Νικόλαος
Λιναράκης Ελευθέριος
Λυκούδη Σοφία
Μόκα Γεωργία
Μπαστάνης Σωκράτης
Μπίζα Αλεξάνδρα
Πετρίδης Κωνσταντίνος
Πολυχρονοπούλου Γεωργία
Ρεμπάκος Παναγιώτης
Σουσούνης Παναγιώτης
Σταματόπουλος Γιάννης
Σταμπουλής Φίλιππος