Σ. Βάκαλης: Συγχαρητήριο μήνυμα για την Μαριαλένα Μίλη

Η δύσκολη και επίπονη προσπάθεια έφτασε στο τέλος της, Οι  προσπάθειες και οι κόποι σου επιβραβεύτηκαν,

Μαριαλένα  Μίλη,  με την εισαγωγή σου στο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, καταλαμβάνοντας την 6η θέση εισαγωγής.

 Ευχόμαστε η επιτυχία σου αυτή να αποτελέσει την αρχή για μια νέα ζωή και επαγγελματική πορεία.

Στάθης Βακάλης

Πρόεδρος