Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας: Υπενθύμιση για την απαγόρευση έναρξης και διατήρησης φωτιάς σε ύπαιθρο και δάση

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας υπενθυμίζει στους κατοίκους της περιοχής την απαγόρευση της έναρξης και διατήρησης φωτιάς στην ύπαιθρο και στα δάση.