ΠΡΟΤΟ: Κλήρωση & διαλογή της 02ης-08-2020

Η τυχερή επτάδα του ΠΡΟΤΟ:

2 3 2 0 8 4 8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ                     ΚΕΡΔΗ

1                                               –                         ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

2                                               –                          25.000,00

3                                               5                          2.500,00

4                                              43                         250,00

5                                             560                        25,00

6                                           5.878                       2,00