Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Υπ’ αριθ. 45704 από 28-03-2023 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας, με τις εγκεκριμένες μελέτες.
3. Υπ’ αριθ. Φ 2.3.1/34/οικ.364983 (1467) από 24-05-2024 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν.
Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων.
4. Υπ’ αριθ. 4847/24/1077376 από 27-05-2024 Αναφορά- Πρόταση του A.Τ. Αλεξάνδρειας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
ΚΑΙ
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού ερεισμάτων από φερτά υλικά και προσχώσεις επί της Ε.Ο. 4 Θεσσαλονίκης – Κοζάνης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το
εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, επί της Π.Ε.Ο. 1 «Όρια Π.Ε. Θεσσαλονίκης – Αλεξάνδρειας – Κυψέλη – όρια Π.Ε. Πιερίας και συγκεκριμένα από την Αλεξάνδρεια μέχρι τα όρια με Π.Ε.
Θεσσαλονίκης (γέφυρα Λουδία) και στις δυο κατευθύνσεις.
Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν τμηματικά από την Τρίτη 28-05-2024 έως και την Παρασκευή 31-05-2024, κατά τις ώρες από 08:00΄ έως την δύση του ηλίου, εκάστης ημέρας.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.1., βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_ΨΧΠΒ46ΜΤΛΒ-ΗΟΞ

Προηγούμενο άρθροΕνημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη
Επόμενο άρθροΕπίσκεψη κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας σε Τρίκαλα και Μαγνησία