Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Υπ’ αριθ. 45704 από 28-03-2023 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας, με τις εγκεκριμένες μελέτες.
3. Υπ’ αριθ. Φ 2.3.1/34/οικ. 341830 (1383) από 16-05-2024 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν.
Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων.
4. Υπ’ αριθ. 4847/24/1017247 από 18-05-2024 Αναφορά – Πρόταση του A.Τ. Αλεξάνδρειας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
ΚΑΙ
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής δένδρων και κλαδιών,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το
εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, επί της Π.Ε.Ο. 1 Χαλκηδόνα – Αλεξάνδρεια – Αιγίνιο και
συγκεκριμένα από τη Χ/Θ 39+600 (Γέφυρα Λουδία, με αρχή χιλιομέτρησης τον Ν.
Θεσ/νίκης) έως τη Χ/Θ 61+500 (όρια με Ν. Πιερίας, με αρχή χιλιομέτρησης τον Ν.
Θεσ/νίκης) και στις δυο κατευθύνσεις.
Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν τμηματικά από την Τρίτη 21-05-2024
έως και την Παρασκευή 24-05-2024, κατά τις ώρες από 07:30΄ έως την δύση του ηλίου,
εκάστης ημέρας.
Άρθρο 2ο
Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου
και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.1., βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.
Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_638346ΜΤΛΒ-ΛΙ3

Προηγούμενο άρθροΤο Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πρασίνων στηρίζει το ΚΟΣΜΟΣ στην Ελλάδα
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις εκλογές στο ΤΕΕ και την επιτυχία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών