Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Υπ’ αριθ. 45704 από 28-03-2023 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας, με τις εγκεκριμένες μελέτες.
3. Υπ’ αριθ. οικ. 227145 (3094) από 29-03-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Έργων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Υπ’ αριθ. 4842/24/710014 από 06-04-2024 Αναφορά- Πρόταση του Τ.Τ. Βέροιας με την
οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
ΚΑΙ
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών επί της γέφυρας της τάφρου Τ66 της Ε.Ο. 4,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, εκ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις, επί της γέφυρας τάφρου Τ66 της Ε.Ο. 4, την Δευτέρα 08-04-2024 κατά τις ώρες από 08:00΄ έως 17:00΄.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω α/α 3 σχετική, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για αποκλεισμό λωρίδας, χρήση πινακίδων οριοθέτησης κυκλοφορίας και τοποθέτηση σημαιοφόρων.
Γ. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με
μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 50 μέτρων.
Δ. Μετά το πέρας των εργασιών η σήμανση του εργοταξίου και οι πληροφοριακές πινακίδες θα αφαιρεθούν οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: ΑΠΟΦΑΣΗ_9ΦΔΣ46ΜΤΛΒ-ΒΕΔ

Προηγούμενο άρθροΥπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Απριλίου
Επόμενο άρθροΟμιλία της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Mαρίας Συρεγγέλα στο 15ο Συνέδριο του κόμματος