«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Υπ’ αριθ. 24753 από 28-03-2023 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας, με τις εγκεκριμένες μελέτες.
3. Υπ’ αριθμ. Φ 2.3.1/44/οικ.356267(1537) από 24-05-2023 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν.
Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων.
4. Υπ’ αριθ. 4847/23/1050530 από 25-05-2023 Αναφορά- Πρόταση του Α.Τ. Αλεξάνδρειας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
ΚΑΙ
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής δένδρων και κλαδιών επί της Π.Ε.Ο. 1 Χαλκηδόνα – Αλεξάνδρεια – Αιγίνιο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Τη στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το
εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας, επί της Π.Ε.Ο. 1 Χαλκηδόνα – Αλεξάνδρεια – Αιγίνιο και
συγκεκριμένα από τη Χ/Θ 39+600 έως τη Χ/Θ 61+500 (από γέφυρα Λουδία έως όρια με Ν.
Πιερίας) και στις δυο κατευθύνσεις.
Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν τμηματικά από τη Δευτέρα 29-05-2023 έως και την Παρασκευή 02-06-2023, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως την δύση του ηλίου, έκαστης ημέρας.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.1., βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.
Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Β. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε

Διαβάστε την συνέχεια της απόφασης ΑΠΟΦΑΣΗ__ΨΝΤ746ΜΤΛΒ-ΞΥ1

Προηγούμενο άρθροΓραμματεία ΚΥ Αλεξάνδρειας: Έναρξη λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ημαθίας
Επόμενο άρθροΔήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης για την επόμενη μέρα των εκλογών και πατριωτικό κάλεσμα