Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

 

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το από 30-01-2023 αίτημα αναδόχου εταιρίας ‘’Οδοσήμανση Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.’’, μετά της εγκεκριμένης μελέτης.

3. Το υπ’ αριθ. 6697 από 08-02-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Βέροιας.

4.Την υπ’ αριθ. 4842/23/273333 από 08-02-2023 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εργασιών διαγράμμισης διάβασης πεζών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν, κάθε φορά, ρεύμα κυκλοφορίας λόγω αποκλεισμού του έτερου, εκ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις, εκατέρωθεν των υφιστάμενων διαβάσεων, σε τμήμα της οδού Αριστοτέλους στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Πέμπτη 09-02-2023 & την Παρασκευή 10-02-2023, κατά τις ώρες από 08:00΄ έως 17:00΄έκαστης ημέρας.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Προηγούμενο άρθροΝάουσα – Απόκρια 2023: Με «Πρόσωπο» στην παράδοση
Επόμενο άρθροΠρακτική άσκηση δικηγόρου για 12 μήνες στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας