Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μακροχώρι Ημαθίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. 6083 από 05-02-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βέροιας.
3. Την υπ’ αριθ. 4842/24/249547 από 05-02-2024 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη
διάρκεια εργασιών φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας
λόγω αποκλεισμού του έτερου, την Τρίτη 06-02-2024 από την Ανατολή έως την Δύση
του ηλίου, στις οδούς:
1. Πολυτεχνείου από την συμβολή της με την οδό Τσαλδάρη έως την συμβολή της με την
οδό Αριστοτέλους.
2. Μ. Αλεξάνδρου από την συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως την συμβολή της με
την οδό Β. Γεωργίου (κυκλικός κόμβος).
Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, την Τετάρτη 07-02-
2024 και την Πέμπτη 08-02-2024 από την Ανατολή έως την Δύση του ηλίου, έκαστης
ημέρας, στις οδούς:
1. Πολυτεχνείου από την συμβολή της με την οδό Τσαλδάρη έως την συμβολή της με την
οδό Αριστοτέλους.
2. Μ. Αλεξάνδρου από την συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως την συμβολή της με
την οδό Β. Γεωργίου (κυκλικός κόμβος).

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο με
μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_9ΖΜ846ΜΤΛΒ-ΚΣΗ

Προηγούμενο άρθροΧάικου / Ανθολογία Ιαπωνικής Ποίησης (12ος ‒ 21ος αι.) / Μετάφραση από τα Ιαπωνικά // Γιώργος Μακρίδης – Ηλίας Τσέχος / 2025
Επόμενο άρθρο«Χνάρι του λόγου» – Παρουσίαση του βιβλίου της Ημαθιώτισσας συγγραφέα Κωνσταντίνα Αλαμπουρινού