Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας στα πλαίσια επιτακτικών έργων οδοποιίας – αποκατάστασης οδοστρώματος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη  των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια  εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, επί της βορειανατολικής περιφερειακής οδού και  των ανώνυμων δημοτικών οδών της Τ.Κ. Καμποχωρίου λόγω φθορών,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Άρθρο 1ο 

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται,  παντός είδους οχημάτων, στην βορειοανατολική περιφερειακή οδό και των ανώνυμων  δημοτικών οδών μεταξύ των Ο.Τ. 27 και Ο.Τ. 37 και μεταξύ των Ο.Τ. 67 και Ο.Τ. 70-71, που συνορεύουν με τα αγροτεμάχια 219, 222, 224, 266 & 273 εντός της Τ.Κ.  Καμποχωρίου, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 4 εγκεκριμένη μελέτη.  

Άρθρο 2ο 

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00΄ ώρα της Δευτέρας  27-09-2021 έως την 18:00΄ ώρα της Παρασκευής 01-10-2021.  

Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την 07:00΄ ώρα και θα ολοκληρώνονται την  18:00΄ ώρα έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, για την ομαλή  κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)  

Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων  θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.  

Δ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των  εργασιών, θα παραμένει κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το τέλος του ωραρίου των  εργασιών, και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η οδός θα αποδοθεί  πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία  των οχημάτων.  

Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη  συνημμένη με α/α 4 εγκεκριμένη μελέτη με μέριμνα του αναδόχου και του κύριου του  έργου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων και Εξοικονόμησης  Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, η σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα  εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων  Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του  Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄  20-05-2011).  

ΣΤ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει: 

1) Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών  οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.  

2) Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων  σήμανσης και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν  στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.  

3) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση  οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).  

4) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες  ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι- έξοδοι, που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού  του έργου.  

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.

Προηγούμενο άρθροΑναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου: “Κατ’ εξακολούθηση κλειστή η διώρυγα της Κορίνθου και κίνδυνοι από τις κατολισθήσεις των πρανών της σε επίμαχα σημεία”
Επόμενο άρθροΣ. Καλαφάτης: Φιλοδοξούμε με πρώτο τον Πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στην ανάδειξη της Ευρώπης ως κλιματικά ουδέτερης ηπείρου μέχρι το 2050