Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας, κατά τον εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Την υπ’ αριθμ. 4842/20/2318749 από 23-10-2020 αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσας,και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την τέλεση
δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου και την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων
της πόλης, στην Πλατεία Ρακτιβάν, στο πλαίσιο εορτασμού της Επετείου 28ης Οκτωβρίου
1940.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων και την απαγόρευση
της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, στις κατωτέρω οδούς:

  • στην οδό Αγίου Αντωνίου, από την συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως την
    συμβολή της με την οδό Βερμίου,
  • στην πάροδο της Αγίου Αντωνίου, έναντι της εισόδου του Ιερού Ναού έως την
    συμβολή της με την οδό Κεντρικής,

Β. την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, όπου
αυτή επιτρέπεται:

  • εντός της Πλατείας Αγίου Αντωνίου και
  • στην οδό 16ης Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την
    συμβολή της με την οδό Κεντρικής.

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Τετάρτη 28-10-2020 και κατά
τις ώρες από 07:00 έως 12:00.

Διαβάστε όλες τις προσωρινές ρυθμίσεις εδώ